شما می توانید سخنران موفقی باشید

شما می توانید سخنران موفقی باشید

دوست دارید هنگام صحبت کردن در میان جمع یا جلسه ها و یا انجمن هایی که عضو آن هستید افراد مخاطب شما
با جان و دل به بیانات شما گوش دهند و به بهانه های مختلف مکان را ترک نکنند ،آیا دوست دارید سخنران جذاب و
قابلی باشید و هنگام صحبت کردن مخاطب شما خسته و خواب آلود نشود.برای اینکه فن بیان خوبی داشته باشیم
وجذاب حرف بزنیم باید چیزهایی را یاد بگیریم ،بهتر است چند نکته ی زیر را در هنگام صحبت کردن در جمع رعایت کنید:

 

کوتاه صحبت کردن

**اگر شما جذاب ترین و بهترین حرفها را داشته باشید با زیاد حرف زدن مطالب شما دیگر آنقدر جذاب نخواهد
بود اگر می‌خواهید صحبت شما مورد توجه دیگران قرار بگیرد تا حد ممکن کوتاه صحبت کنید.

 

**اجازه ندهید سخنرانی شما بیشتر از شصت دقیقه شود چون یک ساعت سخنرانی برای مخاطب کسل کننده
است و کم کم دنبال موقعیتی می گردد تا بتواند مکان را ترک کند.

 

**برای این که بتوانید تمرین کنید تا کوتاه صحبت کنید،باید متن سخنرانی خود را روی کاغذ بنویسید و تا جایی که امکان دارد
مطالب غیر ضروری را از متن سخنرانی حذف کنید و مجدد متن را خودتان مرور کنید اگر دیدید حذف آنها باعث بیان بهتر
مطلب می شود.شما در سخنرانی موفق تر خواهید بود و مخاطب  خسته نخواهد شد و به صحبت های شما تا پایان
جلسه گوش خواهد سپرد.اگر شما این کار را مرتب انجام دهید بعد از مدتی تبدیل به یک سخنرانی می شوید
که بدون بیان حواشی و مطالب بیهوده ،ناخودآگاه  خلاصه صحبت خواهید کرد.

در مورد مخاطبان صحبت کنید

**بعضی‌ها هنگام صحبت کردن، مرتکب این اشتباه می‌شوند که فقط درباره موضوعات مورد علاقه خودشان
حرف می‌زنند. به نظر شما نباید گوینده به این نکته توجه کند که چه چیزی شنونده را سرگرم می‌کند، باید سعی
کنید به خواسته‌های مخاطبان توجه کنید.

 

**هنگام آماده شدن برای صحبت، در مورد شنوندگان مطالعه کنید و به خواسته‌ها و آرزوهای آنها توجه کنید
و در مورد آنها صحبت کنید. همیشه افراد دوست دارند که در مورد مسائل، مشکلات،‌ راه‌حل ها و موضوعات مربوط
به خودشان صحبت شود. اگر دوست دارید صحبت‌های شما مورد استقبال دیگران باشد تا حد ممکن از دیگران
صحبت کنید و تا حد ممکن کم در مورد خودتان صحبت کنید.

 

**باید متذکر شویم که کسانی که دارای چهره ی زیبا ولحن صدای آنها خاص ودلنشین است موفقییت بیشتری دارند
یا کسانی که درمیان مطالب خود داستانهایی کوتاه که مربوط به موضوع سخنرانی است بیان می کنند سخنرانی را
از آن حالت یک نواختی بیرون می آورند و چه بسا موجب عوض شدن حال و هوای مخاطبین می شوند.

پاسخ دهید