با افزایش سن میزان کارایی مغز بیشتر می شود

با افزایش سن میزان کارایی مغز بیشتر می شود

images

 قدرت عجیب ذهن در گذر زمان

در واقع اکثر انسان ها بر این باورند که با افزایش سن میزان کارایی مغز همچون فیزیک بدن ضعیف تر میشود، برای خود باوری ساختیم که اگر

کسی می خواد درس بخواند یا هدف خاصی مدنظرش است باید آن را تا قبل از ورود به میان سالی تمام کند یعنی یا به هدفش برسد یا به کل

بیخیال آن شود، اما ما در اینجا ثابت می کنیم که این فرضیه غلط، ساخته خود ماست و هیچ اساس و بنیادی ندارد بلکه برعکس، امروزه از

لحاظ علمیثابت شده است که هر چه قدر  میزان سن بیشتر میشود میزان تجربه های علمی و…. که بدست آورده ایم بیشتر میشود و قدرت

آن رو به فزونی میرود به شرط آن که از آن بهره بگیریم، تمامی دانشمندان بزرگ و مختران و هنرمندان بهترین کشفیات و آثار خود را در سنین

میان سالی به بعد به چشم گذاشته اند مثلا پیکاسو بهترین اثر خود را در سن ۹۰ سالگی کشید! که تنها همین اثر باعث معروفیت دوچندان وی

شد. ibm-brain-chip3-300x156پس هیچگاه برای شروع دیر نیست فقط باید باور های غلط خط بخورند تا به هدف خود برسیم.

پاسخ دهید