زیبا ترین مساجد جهان در کدام کشورهاست !

زیبا ترین مساجد جهان در کدام کشورهاست !

مسجد ها

مسجد اصفهان

نمای بیرونی مسجد جامع اصفهان

B106

نمای سقف مسجد جامع اصفهان

مسجد

نمای بیرونی مسجد جامع اصفهان

حسن ثانی

مسجد حسن ثانی در مراکش

حسن ثانی

مسجد حسن ثانی در مراکش

حسن ثانی

مسجد حسن ثانی در مراکش

مسجد نصیر الملک

مسجد نصیر الملک شیراز

نمای داخل مسجد نصیر الملک شیراز

مسجد

مسجد سلیمیه ادیرنه در ترکیه

مسجد

مسجد سلیمیه ادیرنه در ترکیه

مسجد

مسجد سلیمیه ادیرنه در ترکیه

مسجد

مسجد بزرگ شیخ زاید ابوظبی در امارات

مسجد شیخ زاید

نمای داخل مسجد بزرگ شیخ زاید ابوظبی در امارات

مسجد

نمای بسیار زیبایی از مسجد شیخ زاید در امارات

مسجد ملک فیصل پاکستان

مسجد ملک فیصل در اسلام آباد پاکستان

مسجد

مسجد ملک فیصل در اسلام آباد پاکستان

ملک فیصل

مسجد ملک فیصل در اسلام آباد پاکستان

مسجد

مسجد سلطان در سنگاپور

مسجد

مسجد سلطان در سنگاپور

پاسخ دهید