متولد چه ماهی هستید؟

متولد چه ماهی هستید؟

متولیدن برج

نماد حمل

 

*فروردین (حمل)

طالع بینی سال ۲۰۱۷ نوید تحولات زیادی را برای برج حمل داده است. متولدین این برج که با خصلت مبارزه طلبی
و توانایی به دست آوردن چیزهای هیجان زده معروف هستند تحت تاثیر قوانین سیاره مریخ می باشند.
این سال شما در مسیر زندگی شغلی و شخصی تان موفق خواهید بود. شما بالاخره موفق به استفاده صحیح
از خصلت بلند پروازی تان می شوید برعکس، سال قبل خجالتی و سست بودید.

 

از آغاز سال جدید شما بسیار مصمم خواهید بود. شما یک دوره بسیار مثبت خواهید داشت. در سه ماهه بعدی
ستارگان در زمینه مراودات به نفع شما خواهند بود. نیمه سال نقطه عطفی برایتان خواهد بود. شما الان باید سخت
کارکنید تا سطح زندگی عادی تان را حفظ کنید. پاییز و زمستان ۲۰۱۷ زمان های مناسبی برای برج حمل هستند.
شما موفقیت شغلی را جشن خواهید گرفت و خبرهای خوشایند خانوادگی تان را دنبال خواهید کرد.

نماد ثور

 

*اردیبهشت (ثور)

طالع بینی ۲۰۱۷ برج ثور بسیار خوشایند خواهد بود. متولدین این نماد کاربردی با خصلت مسولیت پذیری و تعادل
مشهور هستند. آنها به آسانی در خصوص هر ایده ای هیجان زده می شوند و برای تحقق آن خیلی جدی کار
می کنند. این ویژگی های شخصیتی آنها می تواند برای ایجاد بهترین شغل استفاده شود. به همین دلیل شما
باید به اندازه کافی به کار خود توجه داشته باشید. بر عکس سال قبل که با مشکلات زیاد و وضعیت های
نا خوشایندی مواجه بودید، امسال تحت تأثیر سیاره ونوس آرام هستید.

نماد جوزا

*خرداد (جوزا)

متولدین این نماد منطقه البروج گاهی اوقات دو شخصیت مختلف را درونشان پنهان کرده اند. آنها دارای هوش
عقلانی هستند و دوست دارند بقیه افراد را امتحان کنند، این ان چیزی است که زندگی اجتماعی آنها را بسیار
فعال کرده است. طالع بینی ۲۰۱۷ جوزا می گوید که آنها از لحظات زیادی با یک فرد از جنس مخالف لذت
خواهند برد. سیاره شما عطارد شما را عمدتا از لحاظ مراودات تحت تأثیر قرار می دهد. برعکس ۲۰۱۶،
امسال شما می توانید تحولاتی را هم در اخبار جدید وهم رشد شخصی دنبال کنید.

نماد سرطان

 

*تیر (سرطان)

متولدین این نماد منطقه البروج، برخلاف سال قبل می توانند به دفعات انرژی های مثبت را در زمینه مراودات
مشاهده کنند. طالع بینی ۲۰۱۷ تحولات جالبی را برای برج سرطان پیش بینی کرده است. هوش احساسی
و قدرت درک سرطانی ها نباید تحت تاثیر کره ما ه که از نوسانات مزاجی مبهوت می شود، باشد. مشکلات با
خونسردی فکری حل می شوند به جای اینکه دوباره تدبیر اندیشه شود و کارهایی که بعدا پشیمانی به بار
می آورند را انجام نمی شوند.
برج اسد

*مرداد (اسد)

طالع بینی ۲۰۱۷ برج اسد خیلی خوشایند نیست. این سال مثل یک آونگ برای آنهاست. فرصت های موفقیت
زیادی وجود خواهند داشت ولی شما به سرعت گرفتار مشکلات می شوید و به پایین سقوط می کنید.
خوشبختانه، متولدین این نماد، شخصیت بلندهمت و مبارزی دارند. آنها به لطف قدرت درونی شان به معنای
واقعی کلمه برای موقعیت های برجسته ساخته شده اند. از طرف دیگر، حرکت نزولی برج اسد نشان
می دهد که آنها باید در کانون توجه قرار گیرند، آنها خیلی سریع می توانند زبده شوند. نه تنها سال گذشته
ما دریافتیم که با برج اسد رسیدن به اهداف گاهی سخت است.

نماد برج سنبله

 

*شهریور (سنبله)

متولدین این نماد فکری-عقلانی منطقه البروج ممکن است تحت تاثیر قوانین سیاره عطارد، انتقادی ولی اهل
عمل باشند. در اصل شما اشخاص بی ریایی هستید که هر کاری برای دیگران انجام می دهید. سال گذشته
برای شما خیلی خوب نبود ولی امسال بالخره پاداش مورد نظرتان را دریافت می کنید. طالع بینی ۲۰۱۷ در
مورد برج سنبله می گوید، نیمه دوم سال پس از پیروزی بر رکود ممکن الوقوع، مثبت باقی خواهد ماند.

برج میزان

 

*مهر (میزان)

طالع بینی ۲۰۱۷، نوید تحولات عظیم و نیز اخبار جدید زیادی را به برج میزان داده است. متولدین این برج،
حساس و خردمندند و با نماد هوشی- احساسی منطقه البروج خواهان زندگی لذت بخش هستند،
بنابراین به نوعی این سال برای شما با تجربیات جالب سپری خواهد شد. برخلاف سال قبل که
میزانی ها بی حال و خواب آلوده بودند.

عقرب-ابان

* آبان (عقرب)

متولدین این نماد، نیروی عظیمی در درونشان وجود دارد، حتی اگر بار اول نسبتا بی حال و ترسو به نظر
بیایند. آنها به لطف قدرتشان بسیار ثابت قدم هستند. به آسانی متزلزل نمی شوند. در لحظه مناسب به
سرعت و با جسارت تمام تصمیم می گیرند. طالع بینی ۲۰۱۷ می گوید که برج عقرب این سال نسبت به
سال ۲۰۱۶ از لحاظ مراودات و مسیر شغلی خیلی مثبت تر است. شما تحت تأثیر سیاره تان، پلوتون،
در همه چیز خوب خواهید بود.

برج قوس

*آذر (قوس)

طالع بینی ۲۰۱۷ به برج قوس پس از غلبه بر مشکلات، تغییر وضعیت احسن را نوید داده است و شما در همه
چیز سرآمد خواهید شد. متولدین این نماد، تحت تأثیر فرمانده شان، مشتری، ذاتا خوش‌بین های بی پروایی
هستند. در این سال شما می توانید کاملاً از حقیقت اعتماد به نفس و توانایی تصمیم گیری سریعتان استفاده
کنید. متاسفانه سال گذشته از این نظر خیلی خوب نبودید.

برج جدی

*دی (جدی)

طالع بینی برای متولدین این نماد منطقه البروج که خیلی بی پروا و بلندپرواز هستند، نوید موفقیت های زیادی
را داده است.به علاوه، برخلاف سال گذشته شما مطلوبیت مورد نظرتان را خواهید شناخت. زحل به ویژه در تابستان
تاثیر مثبتی بر شما خواهد داشت و راه را برای اطلاعات جالب باز می کند. طالع بینی ۲۰۱۷ می گوید، برج جدی از
رازهای مردم دنیا کناره گیری کرد و در عوض از توانایی های آنها برای رسیدن به خوشبختی آنها استفاده می کند.

برج دلو

 

* بهمن (دلو)

متولدین این نماد، به لطف گزینه های جذابشان خیلی در مسیر اصلی نیستند. آنها اغلب متفاوت و بی انتها
هستند. و بنابراین ممکن است خلاقیت و ابتکار این افراد خیلی فهمیده نشود. طالع بینی برج دلو، پیچ و
تاب های بسیاری را نشان می دهد. ولی این نتیجه اثرات زندگی است.

برج حوت

*اسفند (حوت)

در آغاز سال، طالع بینی ۲۰۱۷ برج حوت خیلی خوشایند نیست، ولی در نیمه دوم سال وضعیت بهتر می شود و
متولدین این نماد حساس منطقه البروج، در همه چیز سرآمد خواهند شد. شما با استفاده از فداکاری، طبیعت
آرام و بر اساس معنویت مدیریت خواهید کرد. سال گذشته سیاره تان، نپتون بر عقل شما خیلی تاثیر داشت
و شما را مجبور به برخی کارها می کرد. این امر امسال باید تغییر کند. حوتی ها در نهایت از زندگی خود لذت خواهند برد.

 

پاسخ دهید