تلقین چه نقشی در رسیدن به اهداف دارد؟

تلقین چه نقشی در رسیدن به اهداف دارد؟

unconscious-mind

index%d8%b8

دروجود انسان ها بعضی کارها ارادی و برخی غیر ارادی است.مثلا”حرف زدن یک امر ارادی است فرد می تواند اراده کند که حرف بزند و همین طور می تواند اراده کند و هیچ سخنی نگوید.اما برخی کارها در انسان غیر ارادی است مثلا” جریان خون دربدن ،تپش قلب ،زدن نبض و….

 

در انسان یک ضمیرخودآگاه و یک ضمیر ناخودآگاه وجود دارد.ضمیر ناخودآگاه شوخی بردار نیست وقتی چیزی به او سپرده شد قابل اجرا می شودپس مواظب باشیم کلمات ،نیات وعمل نیکو به او بسپاریم.

 

**قانون اول:

هرگاه عملی به صورت عادت و تکرار در آیدکنترل عصبی و خودآگاه و هوشیار مغزبه قسمتهای توانمند و ناخودآگاه مغزمنتقل می شود.مثل رانندگی کردن

 

**قانون دوم:

هرگاه پیامی به صورت عادت و تکرار در آیدکنترل عصبی آن از قسمت های خود آگاه به ناخودآگاه مغز منتقل می شود.
پیام به دو صورت به ضمیر نا خود آگاه می رود.ذهن(فکر) ،زبان (حرف)فکر کردن مدام در مورد بدبخت بودن و همین
طوربه زبان آوردن و از مشکلات و بد بختی ها حرف زدن.ناخودآگاه شوخی بردار نیست حتی به
شوخی حرف منفی نزنید مثلا” مکررا”نگویید خدا شانس بده. باورها اتفاقات را می سازد.

 

 

رسول اکرم (ص) مفرمایند:(زندگی را آسان بگیرید تا روزیتان زیاد شود.)
اگر به طور مداوم یک فکر یا عمل خود را تکرار ودر ذهن مرور کنید آن فکردر مغز نفوذ می کندو غیر ارادی، ارادی و عملی می شود.

 

 

تلقین خودش تنها اثری ندارد،مگر به واسطه ی  رعایت نکاتی:

اول باید ذهن را از  آفت پاک کنیم و مواظب باشیم تا ذهن و زمان از مسیر خود منصرف نشوددور کردن همه ی افکار منفی از ذهن اولین قدم است.

 

دوم اگر می خواهیم به یک هدف مثل پولدار شدن برسیم از فقر و بی پولی حرف نزنیم.هرچه ما ازیک موضوع بیشتر حرف بزنیم زودتر به هدف می رسیم.

 

سوم خداوند را همیشه شاکر باشیم تنها دلیلی که حضرت سلیمان به آن همه جاه و مقام رسید در زمان خودش شکر زیاد نعمت های خداوند بود .

images

(شکر نعمت نعمتت افزون کند.)

تک تک واژه هایی که به زبان می آوریم سبب ایجاد یک ارتعاش عصبی خاص در مغز می شود . این ارتعاشات بر اثر تکرار در مغز نفوذ می کندو در ناخودآگاه می نشیندو آن را برای شما برنامه ریزی می کندو به اجرا در می آورد.

 

چهارم واقع بین باشیم و توجه زیادی به جنبه های مثبت  یک موضوع داشته باشیم.

اگر تفکر مثبت را قوی کنیم به اوج می رسیم و پیشرفت می کنیم ولی اگر تفکر منفی را قوی کنیم پایین می آییم وتفکر مثبت را از بین میبریم .

 

 

مثال” مرگ یک واقعیت است  و ما باید این را قبول کنیم و به خود بگوییم هر پدیده یک موهبت الهی است.پس نباید بگوییم من چقدر بدبختم چرا برای من ؟چرا همسر من؟ چرا فرزند من؟
به خود بگویید خواست و اراده ی خدا بوده ،امانت الهی بوده پس شکر وصبر کنید.بهترین تفکر ،مثبت فکر کردن به مرگ است.

 

 

هر اتفاقی که در زندگی رخ می دهد فرصتی برای موفقییت بهتر و بزرگ تر است مثلا” وقتی در زندگی به مشکلی برخورد می کنید بیشتر خدا خدا می کنیدو به خدا نزدیکتر می شوید.

سپاسگزار بودن سرعت رسیدن به یک خواسته را زیاد میکند.

(به درستی که با هر سختی آسانی در پیش است)  سوره انشراح

 

 

اگر می خواهید استاد دانشگاه ،معرف ومشهور،یک پولداریا به هر چه دوست دارید برسید .تا می توانید افکار خوب را در کنار نکات گفته شده در ذهن خود تقویت کنید تا به خواسته های خودتان برسید.
اگر نمی توانید افکار منفی اطرافیانتان را تغییر دهید برای رسید به خواسته خود سعی کنید زیاد پای سخنان منفی آن ها نشینید.

پاسخ دهید