این نشانه ها ثابت می کند که شما عاشق شده اید

این نشانه ها ثابت می کند که شما عاشق شده اید

افکار عاشقانه

شما و عشق

۱- متن ها و اس ام اس های او را دوباره و دوباره می خوانید.

 

۲- وقتی با او هستید بسیار آهسته قدم می زنید.

 

۳- هر زمان که پیش او هستید، تظاهر به خجالتی بودن می کنید.

 

۴- وقتی به او فکر کنید، قلباتان تند تر و تند تر می تپد.

 

۵- زمانی که به صدایش گوش می دهید، بدون دلیل لبخند می زنید.

 

۶- وقتی او را تماشا می کنید، دیگر قادر به دیدن اطرافیانتان نیستید و فقط او را می بینید.

 

۷- شروع به گوش دادن به آهنگهای آرام می کنید.

 

۸- او همه فکر شما می شود.

 

۹- بوی او شما را به وجد می آورد.

 

۱۰- متوجه می شوید که زمان فکر کردن به او، همیشه به خود لبخند می زنید.

 

۱۱- حاضرید هر کاری برایش انجام دهید.

 

۱۲- هنگام خواندن این متن همواره فقط یک نفر در ذهن شما بود.

پاسخ دهید