اسباب بازی کودک هر چه ساده تر بهتر

اسباب بازی کودک هر چه ساده تر بهتر

 
بچه ها معمولا” عاشق اسباب بازی های ساده هستندو مدت طولانی تری با آنها بازی می کنند.
این علاقه بخاطر ساده لوحی بچه ها نیست بلکه بخاطر آن است که قدرت تخیل بسیار زیادی دارند.
مثال :دو نوع قطار داریم که کاملا” باهم فرق می کند.

یک نوع قطاری که از فلز درست شده است و کاملا” واقعی به نظر می رسد و برای این طراحی شده
که روی یک ریل راه برود ،آهنگ بزندو پر از چراغ های رنگارنگ که خاموش و روشن می شوند.

قطار دوم از جعبه و مکعب های چوبی و صاف و ساده درست شده است که راحت به همدیگر وصل
می شودو یا روی هم قرار می گیرند و داخل آنها خالی و گود است تا کودک بتواند داخل آنها را پر از اشیاء کند.

 

 تنها کاری که کودک می تواند با یک قطار اولی انجام بدهد این است که آن را روشن کند تا روی ریل حرکت
کند آهنگ بزند و چراق هایش خاموش و روشن شوندو کودک شما نظاره گر این قطار زیبا باشد.
خیلی سخت است که قطار را هم روی ریل بگذارد و یا آنها با دست بکشد.او نمی تواند چیزی در
قسمت مسافر بگذارد چون سقف قطار می شکندو بعد از مدتی کسل می شود و چه بسا گریه کند.

 

 

اما قطار دوم،مکعب های چوبی وضعشان فرق دارد .اومی تواندبا یک نخ آنها را به هم ببنددو قطار
طولانی وبلندش را تحسین کند.او با دو جعبه می تواند کامیون یدک کش درست کند.می تواند مکعبهای
کوچک را روی نوک قطارش بگذاردو آن را تبدیل به قطار باری کند وساعت ها اورا سرگرم کند ،بدون
آنکه نق بزند که قطارم خراب شد یا ریلش شکست یا باطری آن تمام شد.

 

 

کودک می تواند خلاقانه با همان مکعب های چوبی ساده مدت ها بازی کند و هر روز بازی جدیدی برای خود ابداع کند.

 

گاهی مواقع والدینی که از نظر مالی ضعیف هستند،از اینکه نمی توانند برای فرزندشان یک اتومبیل پر زرق
و برق بخرند یا برای او یک خانه ی عروسکی بخرند احساس ناراحتی می کنند،ولی ببینید که کودک با یک
جعبه چوبی چه کارهایی می تواند بکند.

 

کودک گاهی از همان مکعب های چوبی تختخواب ،خانه، کامیون، تانک ،گاری، خانه عروسکی ویا گاراژ

می سازد.ما در اینجا می خواهیم این نکته را یاد آوری کنیم که اسباب بازی ها ساده بهتر هستند

زیرا باعث می شود که کودک از فکر خود استفاده کند وخلاق شود.

پاسخ دهید