مسئله ای که اینشتین در قرن ۱۹ گفته بود تنها ۲ درصد از مردم دنیا قادر به حل آن هستند

مسئله ای که اینشتین در قرن ۱۹ گفته بود تنها ۲ درصد از مردم دنیا قادر به حل آن هستند

images (12)

مساله:

۱- در یک خیابان ۵ خانه وجود دارد که با پنج رنگ متفاوت رنگ شده اند.

۲- در هر خانه یک نفر با ملیت متفاوت با خانه های زندگی می کند.

۳- هر کدام از صاحبخانه ها یک نوشیدنی متفاوت می نوشد, یک مارک سیگار متفاوت دوست دارد و یک حیوان

خانگی متفاوت را نگهداری می کند.

سوال: صاحب کدام خانه ماهی نگهداری می کند.


معلومات:

۱-مرد انگلیسی در خانه قرمز زندگی می کند.

۲- مرد سوئدی سگ دارد.

۳- نوشیدنی مورد علاقه مرد دانمارک چای است.

۴- خانه سبز رنگ سمت چپ خانه سفید رنگ است.

۵- صاحب خانه سبز رنگ قهوه می نوشد.

۶- مردی که سیگار پالمال می کشد پرنده نگهداری می کند.

۷- صاحب خانه زرد رنگ سیگار دانهیل می کشد.

۸- مردی که در خانه وسطی زندگی می کند نوشیدنی مورد علاقه اش شیر است.

۹- مرد نروژی در اولین خانه زندگی می کند.

۱۰- مردی که سیگار بلندز می کشد همسایه مردی است که گربه دارد.

۱۱- مردی که اسب دارد همسایه مردی است که سیگار دانهیل می کشد.

۱۲- مردی که سیگار بلومستر می کشد آبجو می نوشد.

۱۳- مرد آلمانی سیگار پرنس می کشد.

۱۴- مرد نروژی در همسایگی کسی است که خانه اش آبی رنگ است

۱۵- مردی که سیگار بلندز می کشد همسایه ای داره که نوشیدنی مورد علاقه اش آب است.

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

جــــــــــــواب مــــــعــــمـا : 

با بیان این مسئله اینشتین سعی بر آن داشت که بگوید تنها ضریب هوشی ملاک نیست گاهی هم قدرت استنتاج و دقت تاثیر فراوانی دارند….

شما هم قدرت خود را بسنجید..

پاسخ دهید