تاثیرات ماه بر رفتار و میزان انرژی انسان ها

تاثیرات ماه بر رفتار و میزان انرژی انسان ها

download (27)

تاثیرات ماه بر رفتار انسان ها

درشب هایی که ماه کامل است میزان انرزی مثبت زیاد است و به طبع رفتار انسان ها متفاوت تر است شادتر از زمان های دیگر هستند و بلعکس این رفتار در بیماران که مبتلا به افسردگی هستند بیشتر به چشم می آید ولی این بدین معنی نیست که تاثیری بر دیگر انسان ها نداشته باشد.

مقدمه

گزارشات علمی فراوانی در طول دهه ها جهت تایید و یا رد اثرات ماه بر رفتار انسان ارائه شده اند. این گزارشات به تحلیل و بررسی افزایش فعالیتهای ذهنی، افزایش مراجعات افراد به واحدهای اورژانس عمومی یا روانپزشکی، و نیز افزایش شکایات مردم از تجربه بارزتری از آشفتگی ها و ناراحتی های فیزیکی و ذهنی پرداخته اند.
بنیاد پژوهشی علوم معنوی (SSRF) با استفاده از روشهای تحقیقات معنوی اثرات ماه بر رفتار انسان را مورد آزمایش و تحقیق قرار داده است. پاسخ حاصله از تحقیقات معنوی که ما در جهت بررسی اثرات ماه بر رفتار انسان به انجام رسانده ایم، در عبارتی کوتاه و مختصر این بود که “بله، چنین اثراتی وجود دارند و تایید می گردند.” در ادامه چگونگی تاثیرات ماه بر زندگی انسانها را از جوانب مختلف ارائه نموده ایم.

اثرات کلی نامحسوس ( ناآشکار) ماه

تمام اشیا شامل ستارگان، سیاره ها و اجسام ماهواره ای ، در کنار اثرات محسوس خود ، یک سری فرکانسهای نامحسوس از خود ساطع می کنند. این خصوصیات فیزیکی و فرکانسهای نامحسوس در درجات مختلفی ما را در سطوح فیزیکی و نیز سطوح عمیق تر و نامحسوس وجودمان را تحت تاثیر قرار می دهند.

فرکانسهای ساطع شده از ماه بر فرکانسهای ذهنی بدن ما، یعنی ذهن انسان تاثیر می گذارند. منظور از ذهن یعنی امیال ،عواطف و احساساتمان است . ذهن انسان متشکل از ذهن خودآگاه / هوشیارو ذهن ناخود آگاه / نیمه هوشیار می باشد. در بخش ذهن ناخود آگاه ما تاثیرات گذشته و نیز حتی تاثیرات باقیمانده از زندگی های قبلی جای دارند که تعیین کننده ذات و شخصیت پایه ما می باشند. هرچند که ما از افکار یا تاثیرات نقش بسته بر ذهن ناخود آگاه خود، آگاه نیستیم. این تاثیرات در واقع در طول تجربه زندگی های قبلی و نیز گذشته های دور و نزدیک شکل گرفته و جمع آوری شده اند.

این تاثیرات موجود در ذهن ما،بعنوان کاتالیزوری (تسهیل کننده) برای تمام افکار و در نتیجه اعمال متعاقب حاصل از این افکار عمل می کنند. هر دو دسته ، تاثیرات ذهنی و افکارما فرکانس های نامحسوس مربوط به خود را ساطع می نمایند.

به مقاله “چگونه تاثیرات موجود در ذهن ما، اعمال ما را تعیین می کنند” مراجعه فرمایید.

A working model of the mind of an average person

فرکانس های ساطع شده از ماه در حدی خفیف تر و از فرکانسهای ساطع شده از افکار ما نامحسوس تر، ولی کمی محسوس تر از فرکانسهای ساطع شده از تاثیرات موجود در بخش ذهن ما هستند. فرکانسهای ساطع شده از ماه این ظرفیت و توانایی را دارند که فرکانسهای ساطع شده از تاثیرات موجود در ذهن ناخود آگاه ما را به بخش سطحی تر و در واقع همان ذهن آگاه ما آورده و متعاقبا فرکانسهای افکار ما را شکل دهند. به نحوی که ما پس از آن در ذهن آگاه از آنها آگاه می شویم. بدین گونه هر شخص بسته به میزان تاثیرات غالب موجود در لایه ذهنش ، متاثر خواهد شد. این موضوع با جزئیات بیشتری در بخش بعدی ارائه شده است.

ماه همچنین بطور مشابهی روی ذهن حیوانات نیز تاثیر می گذارد. هرچند که با توجه به اینکه ذهن ناخود آگاه حیوانات متشکل از تاثیراتی مرتبط با تمایلات پایه و غریزی شامل گرسنگی، عمل جنسی، خواب وغیره می باشد، در نتیجه افکار بوجود آمده از این تاثیرات هم قطعا تنها محدود به همین نیازهای غریزی هستند.

 اثرات مرتبط با شدت روشنایی و بخش های ماه

در روزهلال ماه ، زمانی که ماه در کم نورترین حالت خود و در واقع سمت تیره ماه رو به کره زمین قرار دارد. تاریکی بطور غالب سبب ساطع شدن فرکانسهای راجا- تاما (Raja- Tama) می شود. از اینرو در مقایسه با زمانیکه سمت نورانی ماه رو به زمین است ، فرکانس های غالب ساطع شده بسوی زمین بیشتر از نوع راجا- تاما (Raja- Tama) بسیار نامحسوس می باشند.

به این مقاله مراجعه فرمایید: ساتوا ، راجا، تاما(Sattva, Raja, Tama) ، سه اصل پایه ی نامحسوس.

در عوض، در روز ماه کامل ، بدلیل افزایش روشنایی ماه میزان راجا- تاما (Raja- Tama) کاهش می یابد. هرچند که در یک روز ماه کامل هم ، بدلیل فعالیت بیشتر فرکانس های ساطع شده از ماه، تشدید و افزایش فعالیت ذهن نیز بنحوی که در مورد شماره ۲ توضیح داده شد، رخ می دهد. بسته به اینکه چه نوعی از تاثیرات موجود در لایه ذهن نیمه هوشیار فعال شده باشند، افزایش فعالیت ذهن نیز می تواند شامل طیفی از افکار تشدید یافته، از افکار پراکنده شده تا افکار تخصصی تر، نمود پیدا کند. برای مثال، فردی که نویسنده است و تمرکزش بر روی کتاب در دست تالیفش است، افزایش فعالیت افکارش هم بیشتر مرتبط با کتابش و بعضاٌ افزایش خلاقیت در نحوه نگارش کتابش خواهد بود. اینگونه افکار از مرکز استعدادهای وجودی شخص نشات می گیرند. از این رو چنین شخصی احساس می کند که مثلا در روزهای ماه کامل، توان نگارشش افزایش یافته و خیلی کار آرامد تر از سایر روزها قادر به نگارش خواهد بود. اگرچه برای اکثر مردم عمدتا افکار تشدید یافته از جنس افکار پراکنده هستند. چنانچه نقایص شخصیتی غالب و برجسته ای نیز نظیرخشم و عصبانیت، حرص و طمع و … وجود داشته باشند، این دسته خصوصیات نیز به لایه سطحی راه یافته و اغلب افکار ما در این دوره ها را تشکیل خواهند داد. برای مثال افکار یک فرد الکلی در چنین روزی بیشتر پیرامون افزایش نیاز به مصرف الکل دور خواهد زد.

همچنین افکار معنوی که ممکن است در لایه ذهن نیمه هوشیار یک فرد معنوی و به صورت خنثی قرار گرفته باشند، با منتفع شدن از فرایند افزایش فعالیت افکار، و نیز توسط افزایش دادن تمرینات معنوی در روز ماه کامل ، بیدار و فعال می شوند.

اثرات مرتبط با نیروی جاذبه ماه

زمانی که ماه کامل یا ماه هلال است، نیروی جاذبه ماه و خورشید با هم ترکیب می شوند. در واقع نیروی جاذبه ماه بر روی زمین در روزهای دیگر هم اعمال می شود، اما قدرت آن به اندازه روزهایی که ماه کامل یا ماه هلال است، نمی باشد.

فرض کنید در شرایطی که نفس عمیق می کشیم، هوایی که وارد دهان می شود سه برابر زمانی است که تنفس عادی داریم. شرایط ماه و نیروی جاذبه اش بسمت زمین نیز از چنین الگوی مشابهی تبعیت می کند. در روزهای ماه کامل و ماه هلال کل نیروی جاذبه ماه بر روی زمین اعمال می شود، درست مانند اینکه ماه در حال انجام تنفس عمیق است. در واقع در چنین شرایطی اتمسفر حلقوی معادل با سه برابر سایز ماه از سوی زمین بسمت ماه کشیده می شود.

Effect of moon's Gravitational Pull on full moon night

در هنگام روزهای ماه کامل و ماه هلال ، عناصر مطلق کیهان(Panchamahabhutas-پانچاماها باتوس) در زمین نظیر خاک (پراتوی- Pruthvi)، آب ( آپا – Apa) و هوا ( وایو – Vayu) بسمت ماه کشیده و جذب می شوند. این موضوع سبب ایجاد نوعی نوار اتصالی نامحسوس با فشار بسیار بالا میان ماه و زمین می گردد.

در این فرآیند، در سطح فیزیکی، زمانیکه آب بسمت ماه کشیده می شود، بیشتر از خود آب، عناصر گازی موجود در آب (بخار آب) در بالای سطح آب قرار گرفته و وارد نوار اتصالی پر فشار می شوند. از آنجا که انرژی های منفی غالبا در فرم گازی هستند، به داخل این نوار اتصالی پر فشار جذب می شوند. در این نوار، این انرژی ها با هم ادغام شده و با قدرت و وسعت بیشتری انسانها را مورد حمله و تحت تاثیر قرار می دهند. به همین دلیل است که در چنین روزهایی حملات اشباح به انسانها در هر دو سطح فیزیکی و ذهنی سه برابر بیشتر از حالت عادی است.

در عبادتگاههای بنیاد پژوهشی علوم معنوی (SSRF) در سراسر دنیا، چنین افزایشی در حملات انرژی های منفی، و افزایش فشار منفی نامحسوس، در روزهای ماه کامل و ماه هلال بوضوح مشاهده شده است، بنحوی که حدود دو روز قبل از ماه کامل یا ماه هلال آغاز شده و دو روز پس از آن خاتمه می یابد.

عواقب اثرات شدید ماه دربخش های ماه کامل و ماه هلال

در روزهای ماه هلال ، اشباح منتشر کننده نوع راجا- تاما (Raja- Tama) (ارواح خبیث، شیاطین، انرژیهای منفی و غیره)، مردمی را که دخیل در مراسم مذهبی وابسته به سحر و جادوگری بوده ، و نیز کسانی را که غالبا , راجاسیک – تاماسیک (Rajasik Tamasik) هستند را با شدت و قدرت زیادی متاثر نموده و سبب دریافت انرژیهای سیاه و تیره توسط این افراد به واسطه فعالیتهای نوع راجا- تاما (Raja- Tama) ایشان می شوند. از آنجا که در چنین روزهایی بستر فعالیتهای منفی فراهم می شود، به نوعی این روزها را روزهای منحوس برای انجام فعالیتهای مثبت لحاظ می کنند. بدلیل تاثیرات نوع راجا- تاما (Raja- Tama) ساطع شده از سوی ماه بر ذهن، احتمال وقوع و بروز تمایلات نوع راجا- تاما (Raja- Tama) نظیر فرار، خودکشی و یا احتمال تحت تسلط اشباح درآمدن ، در روزهای ماه هلال به بیشترین میزان خود می رسد. بویژه در هنگام شب یعنی زمانیکه عامل پاکسازی کننده قابل دسترس، یعنی عنصر آتش مطلق کیهانی ساطع شده از سوی خورشید نیز وجود ندارد، شبهای ماه هلال فرصتی طلایی برای اشباح جهت ایجاد اختلالات و آشفتگی و ناراحتی ها برای انسانها محسوب می شوند.

در شبهای ماه کامل ، بدلیل اینکه سمت روشن ماه رو به زمین قرار می گیرد، حداقل میزان نوع راجا- تاما (Raja- Tama) نامحسوس در این شبها در مقایسه با سایر شبها بسوی زمین جاری می شود. از اینرو در چنین شبهایی حداقل انرژی نوع راجا- تاما (Raja- Tama) برای اشباح، برای افراد دارای ویژگیهای نوع راجا- تاما (Raja- Tama) غالب ، و یا کسانی که مراسم مذهبی وابسته به سحر و جادو و کیمیاگری برگزار می کنند، فراهم و در دسترس خواهد بود. هرچند که اشباح (ارواح خبیث، شیاطین، انرژی های منفی و غیره) از اثرات جاذبه های روزهای ماه کامل بر روی زمین نیز استفاده کرده و در این زمان نیز تا حدی سبب تشدید اختلالات و ناراحتی ها در انسانها می شوند.

تحقیقات معنوی پرده از یک سری تفاوتهای جزیی تر میان اثرات ماه هلال و ماه کامل بر انسان برداشته اند. در یک نگاه کلی می توان گفت که اثرات مختل کننده ماه بر انسان در شرایط ماه هلال بیشتر از ماه کامل است. اثرات سوء ماه کامل بیشتر بر بدن فیزیکی انسانهاست، درحالیکه تاثیرات ماه هلال بیشتر بر لایه ذهن انسانهاست. اثرات ماه کامل بارز و آشکار است، درحالیکه اثرات ماه هلال بیشتر نامحسوس است. با توجه به اینکه اثرات ماه هلال برای افراد نامحسوسند ، به نوعی نیز خطرناکتر می باشند؛ چرا که وقتی انسان از چنین تاثیرات مخرب و مختل کننده ای آگاه نمی شود، تلاشی هم برای غلبه بر آنها نمی نماید.

از بین اثرات ماه کامل و ماه هلال، به اثرات ماه هلال کمتر متوجه می شویم. هر چند که در روزهای ماه هلال اثرات منفی بیشتر هستند. به همین دلیل در روزهایی که ماه هلال است اثرش در انسان بیشتر در سطوح غیر محسوس وجودی اوست، در حالیکه تاثیرات ماه کامل بیشتر در لایه افکار و در نتیجه در سطح محسوس تری قرار دارند و شخص نسبت به آنها آگاه تر است.

سالکان راه حقیقت که تمرینات معنوی متناسب با شش اصل پایه تمرینات معنوی عمدتا در طبیعت ساتویک (sattvik) می باشند درنتیجه به میزان زیادی در محیط بسیار حساس تر از افراد متوسطی که در بخش راجا- تاما (Raja- Tama) به وجود خودشان نیز غالب اند ، می باشند و این تغییرات را بیشتر احساس می کنند. در واقع گویی جویندگان راه حقیقت و پروردگار با توانایی تشخیص تغییرات، از امکان کسب حمایت و حفاظت پرورگار در مقابل انرژی های منفی نیز بیشتربرخوردارند. به این مقاله مراجعه فرمایید: سطح معنوی افراد تا چه اندازه سبب حفاظتشان در مقابل اشباح (ارواح خبیث، شیاطین، انرژی های منفی و غیره) می شود؟

چرا گزارشات اخیر قادر به ارائه مدرکی مبنی بر اثرات ماه بر رفتار انسان نبوده اند؟

برخی از گزارشات قدیمی تر پزشکی/ روانشناسی، مدارکی مبنی بر تاثیرات ماه بر رفتار انسان ارائه نموده اند. اما مطالعات انجام شده در سالهای اخیر قادر به برقراری ارتباط با چنین اثراتی نبوده اند. علت این است که در دهه ی اخیر یک افزایش بی سابقه در میزان نوع راجا- تاما (Raja- Tama) درکل دنیا رخ داده است. چنین افزایشی در میزان نوع راجا- تاما (Raja- Tama)غالبا توسط اشباح (ارواح خبیث، شیاطین، انرژی های منفی و غیره) هدایت و هماهنگی شده اند.

به این مقاله مراجعه فرمایید: مبارزه میان خیر و شر

چنین افزایش سراسری در عناصر نوع راجا- تاما (Raja- Tama)، تاثیرات گسترده ای بر تمام جنبه های دنیوی اعمال نموده اند. از مشکلات حاصله می توان به طیفی از ناهنجاریها، از اختلالات ذهنی تشدید شده در تک تک افراد گرفته، تا افزایش جنگها و اختلافات خانوادگی، تروریسم، و نیز سوانح طبیعی اشاره نمود. در نتیجه افزایش سراسری و پایه رفتارهای نا هنجار در طول یک ماه، به اضافه ی اثرات تشدید شده با واسطه ماه هلال و ماه کامل ولیدر مطالعات آماری قابل ردیابی و تفکیک از سایر زمانهای یک ماهه نمی باشند.

چگونه می توانیم خودمان را در مقابل اثرات مضر و منفی ماه بر انسان محافظت نماییم؟

از انجا که اثرات مضر ماه هلال و ماه کامل پایه و اساس معنوی دارند، لذا تنها درمان های معنوی یا تمرینات معنوی قادر به ارائه کمک در جهت محافظت علیه این اثرات می باشند.

د ر سطح امور دنیوی، بهتر است از اتخاذ تصمیمات مهم یا معامله و خرید و فروش در چنین روزهایی پرهیز کرد، چرا که اشباح از این فرصت برای نفوذ و ایجاد اختلال استفاده خواهند کرد. میزان و کیفیت تمرینات معنوی را از دو روز قبل از ماه کامل و ماه هلال افزایش داده و تا دو روز پس از این روزها نیز ادامه دهید. همچنین ذکر نام خداوند متناسب با مذهب هر شخص ، و نیز ذکر سری گورو دوا داتا (Shri Gurudev Datta) بسیار مفید بوده و سبب محافظت معنوی می شوند.

در طول روزهای کم نورتر شدن ماه، یعنی فاصله زمانی میان روز ماه کامل و ماه هلال ، از آنجا که سایز ماه مدام کم و کمتر می شود، فرکانسهای نامحسوس راجا- تاما (Raja- Tama )، ساطع شده از آن بتدریج افزایش می یابند.دلیل این است که سمت تیره و بدون نور ماه تدریجا بیشتر و بیشتر می شود. از اینرو برای محافظت خود علیه اثرات سوء و منفی افزایش راجا- تاما (Raja- Tama )، افزودن تمرین معنوی در این روزها از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود.

در طول فاز کم نور شدن ماه، حداقل کاری که می توانیم بکنیم حفظ همان سطح از تمرینات معنوی که در دو هفته اول آغاز کردیم، می باشد. به این ترتیب قادر خواهیم بود مجددا تمرینات معنوی خود را در فاز و دوره بعدی کم نور شدن ماه افزایش داده و تشدید نماییم.

پاسخ دهید