رویای زندگی در سیاره مریخ از رویا تا واقعیت

رویای زندگی در سیاره مریخ از رویا تا واقعیت

images (27)

بشر هر لحظه به فکر آن بوده تا بداند آیا موجوداتی دیگر  در این جهان وجود دارند، یا سیاره دیگری محل زندگی موجودات زنده بوده ویا اکنون هست؟

گروهی به نام تیم منبع ۱۰ ادعا می‌کند که نه تنها برای انسان بلکه برای زندگی حشرات و حیوانات میکروبیال هم قابل زندگی کردن است.

در عکس‌هایی که این گروه با هم مقایسه کرده‌اند تشخیص داده‌اند که در محل مشخصی از این سیاره که قبلا چیزی نبود حالا چیزی را دیده‌اند که ادعا می‌کنند یک موجود زنده است.

آن‌ها ادعا می‌کنند که ان موجود زنده یک کرم است که در حال غلتیدن و خزیدن در خاک‌های سرخ مریخ است.

این گروه در خبرها و اکتشافات قبلی خود هم اعلام کرده بودند که مریخ سیاره‌ای مثل سیاره زمین بوده است اما در یک درگیری اتمی تخریب شده است و جمعیت آن از بین رفته‌اند.

پاسخ دهید