کافیین

۱۳۹۵-۰۵-۱۶
30940_361

اما و اگرهای مصرف مسکن ها و داروهای ضد التهاب

  مسکن ها *تاثیر مسکن های ارزان مانند مسکن های گران است. مسکن های معمولی به اندازه ی کافی تاثیرگذار است ونیازی به خرید مسکن های گران قیمت نیست.برخی افراد ادعا می کنندکه مسکن های […]