شادابی

۱۳۹۵-۰۵-۱۹
color-booloor-com

آشنایی با روانشناسی شخصیتی رنگ ها در افراد

با زبان رنگها آشنا شویم و افراد پیرامون خود را بهتر بشناسیم. هر کدام از افراد به یک رنگ خواصی علاقه ی بیشتری دارند.قطعا هر رنگی تاثیر متفاوتی بر روحیه ی شما می گذارددر نتیجه […]