درد مفاصل

۱۳۹۵-۰۵-۲۳
انجیر

مصرف انجیر به تراکم استخوان ها کمک می کند

انجیر انجیریکی ازقدیمی ترین میوه هاستامروزه انجیردر کشور های مدیترانه ای که سالم ترین رژیم تغذیه ای جهان را دارند به وفور مصرف می شود. انجیر و خواص بی نظیرآن: کلسیم و پتاسیم موجود در […]
۱۳۹۵-۰۵-۲۱
خرما

خرما غذای اصلی مردم خاورمیانه به حساب می آید

  خرما هدیه ای از بهشت” خرما ارزش غذایی بالایی دارد،اما مصرف این میوه در کشور ما نسبت به دیگر کشور های خاورمیانه بسیار کم است. *طبع خرما گرم و خشک است. خرما بخورید. البته […]