استنباط دلخواهی

۱۳۹۵-۰۵-۱۳
732303_706

درمان بسیاری از مشکلات روانشناختی با شناخت درمانی

درمان بسیاری از مشکلات روانشناختی با شناخت درمانی شناخت درمانی در اواخر دهه پنجاه میلادی مطرح شد و هم اکنون برای درمان بسیاری از مشکلات روانشناختی و اختلالات روانپزشکی بکار گرفته می شود. محققان شناختی […]