کسب موفقیت در برخورد با دیگران

کسب موفقیت در برخورد با دیگران

images

ارتباط موثر بادیگران:

ra4-3469

۱- حرف زدن ۷۰%می تواند باعث ارتباط و جلب نظر دیگران شود.

۲- لحن و طنین کلام ۳۸%، آهنگ ومدل کلام می تواند دیگران را جلب کند.

۳-حرکات ۵۵%،صحبت کردن و هم زمان استفاده از حرکات دست و بدن می تواند توجه دیگران نسبت به شما جلب کند.

 

اگر محرک ها یکنواخت باشند، شخص خسته وخواب آلود می شود و اگر محرک ها تغییرپذیر باشد ارتباط موثری خواهد بود.

images (1)

*کیفیت متفاوت افراد در برقراری ارتباط :

الف: بعضی افراد تند صحبت می کنند،حرکات وهیجان زیاد دارند بیشتراز تصویرها و دیده هایشان صحبت می کنند.

ب: بعضی افراد آرامند ،شمرده تر،واضحتر صحبت می کنند و بیشتر از شنیده ها حرف می زنند.

ج: عده ای از افراد بسیار پرحوصله هستنند و حرکات و هیجان انها در حرف زدن با مخاطب بسیارکم است.

همه ی افراد جزء هر سه دسته هستند فقط بعضی افراد نسبت به بعضی دیگر در یکی از موارد بالا شدت یا ضعف دارند.ما باید در هر سه کیفیت قوی باشیم البته که هیچ کدام بر یکدیگر برتری ندارند. هرسه درجای خود لازم وخوب است برای ارتباط بر قرار کردن با هر گروهی از افراد باید بتوانیم مانند خود آنها باشیم.

وقتی حالت فیزیکی بدن فرد مورد ارتباط خود رابه خود بگیریم،موفقیت در نفوذ بر دلش بهتر است.

ear-3-es

*باید شنونده ی خوبی باشیم:

هرکس شنونده ی خوبی باشد در زندگی موفق تر است و هر شنونده ی خوبی چند خصوصیت باید داشته باشد:

۱-شنوندهی خوب کلام کسی را قطع نمی کند.

۲-خوب و کامل حرف طرف مقابل را گوش میکند وبعد به او پاسخ می دهد.

(روانشناسان چون شنونده های خوبی هستندافراد بیشتری را به خود جذب می کنند)

man-inserting-memory-card-in-brain

*باید حافظه ی خوبی داشته باشیم:

بیانات و حرف های گفته شده طرف مقابل خود را فراموش نکنیم،حافظه ی خوب باعث ارتباط موفق با دیگران می شود.

 

*از زمینه مورد علاقه او صحبت کنید:

از چیزهایی صحبت کنید که مورد علاقه شنونده ما باشد تا ارتباط بهتری با او برقرار کنید.

 

پاسخ دهید