احساس استقلال در شش ماهگی

iractor_laya_zanganeh_3
تصاویر لعیا زنگنه در ۵۰ سالگی -آذر ۹۵
۱۳۹۵-۰۹-۱۵
11468959384316255102a
تصاویری از ساختمان هایی با معماری عجیب
۱۳۹۵-۰۹-۱۶
images

image634736332213145751

اولین تجربه ی استقلال در کودکان سن شش ماهگی است.

اولین احساس جدایی :ما معتقدیم که کودک در شش ماهگی احساس مبهمی نسبت
به این موضوع پیدا می کندکه او فر مستقلی است.

 

شاید دقیق تر این باشد که بگوییم غرایز فرو خفته ی او وادارش می کند که برای جدایی
جسمی اندکی به مادر تکیه نکند.و می تواند کارهایی برای خودش انجام دهد.

 

پس از مدتی کودک متوجه می شود که این استقلال برای او خیلی مهم است.بسیاری از کودکان شش ماهه
دوست ندارند هنگام غذا خوردن در آغوش مادر باشند یا اگر مادر شیشه شیر را برای او گرفته دست مادر را پس می زنند.

 

او از حالا به بعد استقلال را تمرین می کند و بر افزایش این استقلال اعم از جسمی و روانی پا فشاری می کند.
شما نیز در رسیدن به این مستقل بودن کودک خود را یاری کنید .این کودکان انسان های توانمندی خواهند شد.
 منبع (تغذیه و تربیت کودک،نوشته ی بنیامین اسپاک)

پاسخ دهید