مهارت نه گفتن به درخواستهای_غیرمنطقی

مهارت نه گفتن به درخواستهای_غیرمنطقی

نه

نه بگویید

 

چگونه در برابر خواسته دیگران ” نه ” بگویم.

” نه گفتن” یکی از مهم ترین مهارتهایی است که ما برای ابراز وجود و پیشگیری از ورود به مسایلی مانند اعتیاد باید
بیاموزیم.بعضی از افراد از همان دوران کودکی این مهارت را یاد دارند و به آسانی در برابر خواسته های حتی منطقی
دوست یا والدین خود نه می گویند (نه) و والدین هم با کار بد قلمداد کردن کودک او را وادار به معذرت خواهی می کنند.
در صورتی که این طور صحیح نیست بلکه این مهارت باید در جهت صحیح هدایت شود تا پرورانده شود و در آینده ی
نه چندان دور در مدرسه و جامعه بتواند به خوبی از آن استفاده کند.

نه

“هفت راه حل ساده”

در پاسخ به درخواست دیگران می توانیم بگوییم:
۱- الان خودم اولویت های دیگری دارم، نمی توانم این کار را انجام دهم.اگر سرتان خیلی شلوغ است
که درگیر درخواست یا پیشنهاد او شوید، جمله ی بالا به کارتان می آید. این جمله به دیگران می فهماند
که وقت شما هم اکنون پر است، بنابراین او بایستی دست نگه دارد.

 

 

۲- الان زمان خوبی نیست چرا که من در میان انجام کاری هستم. چطور است که ما در زمان  دیگر دوباره ارتباط برقرار کنیم.

 

 

۳- مشتاق هستم کمک کنم ، ولی…”
این جمله باعث دلگرمی می شود، چرا که به او این را می فهماند که شما ایده ی او را دوست دارید
و هیچ چیز اشتباهی درباره ی آن وجود ندارد اما برای شما اولویت نیست.

 

 

۴- اجازه بده ابتدا درباره ی آن فکر کنم، بعدا به تو خبر خواهم داد.
این جمله بیشتر شبیه “شاید” گفتن است تا گفتن یک “نه” صاف و پوست کنده. اگر علاقه مند هستید
اما نمی خواهید همین الان “بله” را بگویید، از این جمله استفاده کنید.

 

 

۵- این ملاقات آن چیزی نبود که من نیاز داشتم اما یقینا درخواست شما را در نظر خواهم داشت.
اگر کسی در حال ایجاد یک معامله یا فرصتی است که از قضا آن چیزی نیست که شما به دنبال آن هستید،
اجازه دهید که او بداند این ملاقات آن چیزی نبود که به آن نیاز داشتید. در غیر این صورت، مذاکره می تواند
خیلی طولانی شود. از طرف دیگر، این جمله به طرف می فهماند که هیچ ایرادی درباره ی پیشنهادش وجود ندارد.

 

 

۶- “من بهترین فرد برای کمک در این مورد نیستم.
اگر از شما درخواست کمک در چیزی می شود که نمی توانید در آن شرکت کنید، به او این اجازه را بدهید
که متوجه این موضوع شود که به دنبال فرد اشتباهی می گردد.

نه

 

۷- “نه، نمی توانم.”
راحت ترین و ساده ترین راه برای “نه” گفتن استفاده از جمله ی بالا است.
یکی از دلایل مهم شروع اعتیاد و مصرف مواد مخدر عدم توانایی در نه گفتن است.

پاسخ دهید