تست روانشناسی تعریف شخصیت با پاسخ به ۷ سوال !

تست روانشناسی تعریف شخصیت با پاسخ به ۷ سوال !

20312030e90bdcd6a04b4f800ed95033

تست روانشناسی تعریف شخصیت شما

دراین تست تمامی سعی خود را کرده ایم تا بتوانیم نتیجه ای درست و کامل از شخصیت شما را بیان کنیم،این سوالات بارها بررسی شده تا به نتیجه درست و کامل برسیم. ابتدا به سوالات پاسخ داده و در انتها به پاسخ های خود دقت کنید و آن ها را باتوجه به تعریفی که در انتها از هر پاسخ داده ایم مشاهده کنید.

به سوالات زیر با دقت و صادقانه پاسخ بدهید و در پایان تعبیر پاسخ هایتان را بخوانید.

۱- دریا را با کدام یک از ویژگی های زیر تشریح می کنید؟

آبی تیره، شفاف، سبز، گل‌آلود

۲- کدام یک از اشکال زیر را دوست دارید؟
دایره، مربع یا مثلث

۳- فرض کنید در راهرویی راه می روید،دو در می بینید،یکی در ۵ قدمی سمت چپ تان و دیگری در انتهای راهرو هر دو در باز هستند . کلیدی روی زمین درست جلوی شما افتاده است. آیا آن را بر می دارید؟
۴- رنگهای روبرو را به ترتیب اولویتی که برایتان دارند بگویید.
قرمز , آبی , سبز ,سیاه و سفید

۵- دوست دارید در کدام قسمت کوه باشید؟

۶- در ذهنتان اسب چه رنگی است ؟
قهوه‌ای، سیاه یا سفید

۷- توفانی در راه است . کدامیک را انتخاب می کنید:
یک اسب یا یک خانه؟

 

جواب تست
۱- آبی تیره : شخصیت پیچیده
سبز: آسان گیر و بی‌خیال
شفاف: به سادگی قابل درک
گل‌آلود: آشفته و سردرگم
۲- دایره : سعی می کنید طوری رفتار کنید که خوشایند همه باشد.
مربع: خودرأی و خود محور
مثلث: یک دنده و لجباز(اندازه اشکال با خودخواهی و منیت شما ارتباط مستقیم دارد)
۳- بله : شما آدم فرصت طلبی هستید
نه: آدم فرصت‌طلبی نیستید.
۴- این سوال , اولیتهای شما در زندگی را مشخص می کند.
آبی: دوستان/ روابط
سبز: شغل و حرفه
قرمز: شهوت و دلبستگی
سیاه: مرگ
سفید: ازدواج
۵- میزان ارتفاعی که انتخاب می کنید رابطه مستقیم با میزان جاه طلبی شما دارد .
۶- قهوه ایی : فروتن و خاکی
سیاه: غیرقابل پیش‌بینی، سرکش، هیجان‌انگیز
سفید: برتر، مغرور، تاثیرگذار
۷- این سوال , الویتهای شما به هنگام مشکلات را تعیین می کند.
اسب: همسر
خانه: فرزندان

پاسخ دهید