افراد مثبت نگر و منفی نگر دارای این ویژگی ها هستند

افراد مثبت نگر و منفی نگر دارای این ویژگی ها هستند

الف)افراد مثبت‌نگر:

*با وجود تفکر درباره گذشته و آینده، در زمان حال زندگی می‌کنند و از آنچه دارند راضی و خشنود هستند.

 

*از نظرات درست و منطقی دیگران استقبال می‌کنند و برای رد کردن نظرات نادرست حتماً دلیل منطقی دارند.

 

*در گفتارهای خود از کلمات و عبارات مثبت و امیدبخش استفاده می‌کنند.

 

*همیشه سعی می‌کنند با تلاش و کوشش به موفقیت برسند و اگر در کاری موفق نشوند، عامل را ابتدا در
خود و سپس در شرایط بیرونی جستجو می‌کنند.

 

*همیشه قبل از عمل یا صحبت کردن فکر می‌کنند، به همین دلیل کمتر دچار خطا و اشتباه یا ضد و نقیض گویی می‌شوند.

 

*چون دارای ذهن مثبت هستند، می‌توانند افکار خود را کنترل کنند.

 

*اگر از آنها خواسته شود درباره موضوعی اظهارنظر کنند، با وجود تفکر در جنبه‌های منفی، موارد مثبت
آن را بیان می‌کنند و موضوع را به فال نیک می‌گیرند به عبارت دیگر ” نیمه پر لیوان را می‌بینند ” .

 

*مشکلات را ناچیز شمرده و برای حل آنها از توانایی خود و راهنمایی دیگران استفاده می‌کنند.

 

*اغلب اوقات بشاش، سرزنده، پرانرژی، توانا و خوش مشرب هستند.

 

*همه چیز در نظر آنها زیبا و لذت‌بخش بوده و سعی می‌کنند از مواهب زندگی بیشترین استفاده را ببرند.

 

*در ارتباط‌های اجتماعی خود با دیگران حسن ظن دارند ( مگر خلاف آن را ببینند ) و سعی می‌کنند در
حد توان به دیگران خدمت و کمک کنند.

 

ب) افراد منفی‌نگر:

*همیشه از وضعیت موجود و گذشته خود شکایت دارند و نسبت به آینده بدبین هستند.

 

*غالباً با نظرات دیگران بدون دلیل منطقی مخالفت می‌کنند.

 

*در گفتارهای خود از کلمات و عبارات منفی به کرات استفاده می‌کنند.

 

*در برخورد با کوچکترین مانعی از تلاش دست می‌کشند و دیگران یا شرایط را عامل شکست و بدبختی خود می‌دانند.

 

*تمرکز فکر ندارند و ضد ونقیض صحبت می‌کنند و در رفتارهایشان خطا و اشتباه زیاد است، به عبارت دیگر ” اول عمل می‌کنند و بعد فکر “.

 

*چون منفی‌نگر هستند، افکارشان بر آنها تسلط دارد.

 

*اگر از آنها خواسته شود درباره موضوعی نظر بدهند فقط به جنبه‌های منفی آن توجه کرده و همان را بیان می‌کنند. به قولی ” نیمه خالی لیوان را می‌بینند “.

 

*از کاه کوه می‌سازند و از درگیر شدن با مشکلات گریزانند.

 

*غالباً افسرده، کج خلق، بدخواب، کم اشتها، عصبی و ناتوان هستند.

 

*همه چیز در نظر آنها غم‌انگیز و ناامید‌ کننده است و از آنچه دارند، هیچ لذتی نمی‌برند.

 

در ارتباط‌های اجتماعی خود به همه کس و همه چیز شک و سوءظن دارند و فکر می‌کنند که همه علیه آنها توطئه می‌کنند.

پاسخ دهید