تصاویری از آتشنشان هایی که در پلاسکو …

تصاویری از آتشنشان هایی که در پلاسکو …

برج پلاسکو ساختمانی است که استانداردهای بازار سنتی در ایران دهه ۴۰ را تغییر داد،‌ اما بازارهای کاربردی
ایرانی را نیز در خودش قبول کرد. می‌گویند بخش عمده حمل و نقل بار حتی در پنج طبقه اول که بیشتر
خریداران عادی در آن‌ها رفت و آمد می‌کردند با چرخ انجام می‌شود.

 

یادگاری‌های بازار تهران را می‌شود در همه طبقه‌های پلاسکو دید. ۵۹۰ واحد تجاری برج را بیشتر فروشنده‌های
جوان می‌گردانند. شغلشان یا بوتیک‌داری بود یا فروشنده تولیدی بودند. اغلب آنها از تاریخ این ساختمان بیشتر
از اینکه «مالک اینجا یک یهودی سرمایه‌داری بود که اعدامش کرده‌اند»، چیزی نمی‌دانستند.

 

از طبقه پنجم به بعد، دنیای دیگری در پلاسکو شروع می‌شود. این بخش ساختمان، کوچک‌تر است و
خبری از راهروهای به هم پیوسته نیست. برای رسیدن به این بخش ساختمان، هرچند راه‌پله هم هست
اما باید از آسانسور استفاده کرد. اینجا یکی دیگر از بازمانده‌های تاریخی ساختمان را می‌شود دید؛ کارمندهای
آسانسور با شیفت‌هایی که هر شش ساعت تغییر می‌کند،‌ نشسته یا ایستاده، از آدم‌ها می‌پرسند که در کدام
طبقه کار دارند و دکمه‌ها را برای آنها فشار می‌دادند.

 

در هر طبقه کاغذ راهنمایی نصب شده بود که مشتری‌ها را به سمت تولیدی‌هایی که سراغشان آمده‌اند
راهنمایی می‌کند. راهروها هم پر است از کیسه‌های پلاستیکی بزرگ با آدرس شهرهای دور و نزدیک و جعبه‌هایی
که قرار بود برای کاسب‌ها ارسال شود.

 

حالا با گذشت چند روز ،دیگر از آن همه مغازه و لباس و مشتری و کسبه ای که در آنجا رفت و آمد می کردند،

فقط کوهی از آهن به جای مانده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ دهید