این کارها شما را به آرامش نزدیکتر می کند

این کارها شما را به آرامش نزدیکتر می کند

 

درکارهای دیگران دخالت نکنید.

 

فراموش کنید دیگران چه می‌کنند.

 

نگاه نکنید که چه دارند و چه هستند.

 

هیچ کس وضعیت بهتری نسبت به شما ندارد،چون کسی نمی‌تواند کاری را به خوبی شما
انجام دهد،شما در مسیر خودتان قدم می‌زنید.

یکی ازدلایل اینکه با ناامنی دست و پنجه نرم می‌کنیم این است که:

 

نباید شرایط پشت صحنه خودمان را با شرایط ظاهری دیگران مقایسه ‌کنیم.

 

به جای اینکه به صدای خودمان گوش دهیم، به صدای دنیا گوش می‌دهیم. برای خودمان زندگی کنیم.

 

زندگی خود را با دیگران مقایسه نکنید،پس دست از مقایسه کردن بردارید!

 

 به صدای درونی خودتان گوش دهید.

 فکرتان  را روی کارهای خودتان متمرکز کنید.

 

بهترین آرزوها و بزرگترین اهدافتان را نزدیک به قلبتان نگه دارید و هر روز برای آنها وقت بگذارید.

 

ازتنها راه رفتن نترسید و از لذت بردن از آن نهراسید.

 

کاری را انجام دهید که می‌دانید برای شما بهتراست،

 

وقتی با آرامش درونی روی یک کارخوب تمرکزمی‌کنید، هیچ چیز نمی‌تواند شما را متزلزل کند.

 

توانایی های خود را باور کنید.

پاسخ دهید