از روی حالات افراد شخصیت شناسی کنید

از روی حالات افراد شخصیت شناسی کنید

حالات افراد (5)

حالات افراد (2)

اگر فردی زیاد می خندد

آنها در داخل تنها هستند.اکثر این افراد زمان بیشتری از شبانه روز را تنها هستند و یا اگر هم در مکانهای شلوغ کار می کنند دوستان زیادی ندارند
یا حتی دیده شده بعضی از این افراد حتی یک دوست صمیمی ندارند .آنها در فرصت های کوتاهی که در جمع بدست می آورند سعی دارند خود را
خوشحال نشان دهند و بیشتر می خندند.
حالات افراد (3)

اگر زیاد می خوابد

عموما” افرادی که ناراحت هستندبیشتر می خوابند آنها سعی می کنند با خوابیدن به آرامش برسند که این اصلا” راه مناسبی نیست زیرا زمینه
ایجاد و شدید شدن افسردگی را فراهم می کند. آنها برای دور شدن و فراموش کردن ناراحتی های خود به رختخواب پناه می برند.

اگر کم و سریع حرف می زند

آنها چیزی را در درون مخفی کرده اند.کسانی که کمتر حرف می زنند از فاش شدن آنچه مخفی کرده اند می ترسند و درهنگام صحبت سعی
دارند زود صحبت خود را به پایان برسانند که این کار ناخواسته ریتم صحبت کردن آنها را تند می کند.
حالات افراد (1)

اگر بلند حرف می زنند

می خواهند شنیده شوند.حتما” شما هم کودکانی را می شناسید که هنگام صحبت حتی در مکانهای ساکت و آرام بلند بلند صحبت می کنند .
این کودکان می خواهند توجه دیگران را به خود جلب کنند و شنیده شوند این موضوع برای بزرگسالان نیز همین مفهوم را دارد.
 حالات افراد (1)

اگر زیاد می خورند

آنها در استرس هستند. استرس و اضطراب باعث می شود که افراد در طول روز مدام احساس ضعف و گرسنگی کنندو میل بیشتری به خوردن داشته باشند.
حالات افراد (4)

اگر چیزهای ساده آنها را عصبانی می کند

آنها به محبت نیاز دارند.آیا افرادی را دیده اید که یکی از عزیزان خود را از دست داده اند؟ این اشخاص با کوچکترین بر خوردی عصبانی و ناراحت می شوند.این افراد بیشتر نیاز به محبت دارند. 

1 دیدگاه

پاسخ دهید