نشانه های افراد دروغگو را بشناسیم

نشانه های افراد دروغگو را بشناسیم

افراد دروغگو
دروغگو

۱. آنها وضع سرشان را به سرعت تغییر می دهند.

وقتی از شخصی سوال صریحی را می پرسید و می بینید ناگهان سرش را حرکت می دهد،
شاید دارد درباره ی چیزی به شما دروغ می گوید.

 

 

۲.نفس شان تغییر می کند.

وقتی یک نفر دارد به شما دروغ می گوید، ممکن است سنگین نفس بکشد. “این یک کنش بازتابی است.”
وقتی تنفس شان تغییر می کند، شانه های شان بالا خواهد آمد و صدای شان خفه و از اعماق گلو به گوش
می رسد. در حقیقت، آن ها بریده بریده نفس می کشند چون ضربان قلب و جریان خون شان تغییر می کند.

 

 

۳.در یک جا ساکن نیستن و آرامش ندارند.

عموم مردم بر این باورند که آدم ها وقتی عصبانی می شوند به خود می پیچند و وول می خورند،
ولی شما باید مراقب آدم هایی باشید که اصلاً حرکت نمی کنند.

 

۴.آن ها کلمات و عبارات را تکرار می کنند.

علت این پدیده آن است که آن ها می کوشند شما را، و خودشان را از چیزی متقاعد کنند. آن ها می کوشند
دروغ را در ذهن شان معتبر و روا سازند.” مثلا ممکن است بارها و بارها بگوید: “من انجام ندادم….. من انجام ندادم….. .”
تکرار هم چنین راهی برای خریدن زمان برای خودشان است تا بکوشند فکرشان را جمع و جور کنند.

 

 

۵ .آن ها دهان شان را لمس می کنند یا می پوشانند.

یک نشانه ی یاوه سرایی دروغ آن است که وقتی شخصی نمی خواهد به یک موضوع یا پاسخ یک
سوال بپردازد به صورت خودکار دستانش را روی دهانش می گذارد

 

 

۶.آن ها به طور غریزی بخش های آسیب پذیر بدن را می پوشانند.

این جاهای حساس ممکن است شامل گلو، قفسه ی سینه، گردن، سر، یا شکم باشد.بارها مشاهده کرده اید
که فردی در حال صحبت دست روی گلویش می برد این شخص حتما” دارد به شما دروغ می گوید.

 

۷.آن ها پاهای شان را تکان می دهند و به هم می زنند.

این عبارت از تملک بر بدن است.تکان دادن پاها به شما می گوید که دروغگوی بالقوه ناراحت و عصبی است.
هم چنین به شما نشان می دهد که او می خواهد از این وضعیت خلاص شود؛ آن ها می خواهند فرار کنند.

 

 

۸.آن ها اطلاعات بسیار زیادی تهیه می کنند.

وقتی شخصی حرف می زند و حرف می زند و به شما اطلاعات زیادی می دهد – اطلاعاتی که شما
نخواسته اید و مخصوصاً جزئیات زیادی دارد – احتمال بسیار بالایی وجود دارد که حقیقت را نمی گوید.
دروغگویان اغلب زیاد صحبت می کنند چون امیدوارند با آن همه حرف ها و تظاهر به رک گویی، دیگران آن ها را باور کنند.

 

۹٫صحبت کردن برای آن ها سخت می شود.

اگر شما تا حالا ویدئوی بازجویی یک مظنون را که گناهکار است دیده باشید بارها مشاهده می کنید
هر لحظه می گذرد صحبت کردن برای او سخت تر و سخت تر می شوداین پدیده به این علت رخ می دهد
که سامانه ی عصبی خودکار جریان بزاق آوری را در زمان های فشار و استرس کاهش می دهد، که البته
غشای مخاطی دهان را به شدت خشک می کندنشانه های دیگر که می توان دید شامل گزیدن ناگهانی
لب ها یا تنفس از دهان است.

 

۱۰ .آن ها تمایل دارند با انگشتان به دیگران اشاره کنند.

وقتی یک دروغگو دشمنی یا دفاع می کند، می کوشد دست بالا را بگیرید و وضع را تغییر دهد یا معکوس کند.

 

۱۱ .آن ها به شما خیره می شوند بدون این که پلک بزنند.

وقتی آدم ها دروغ می گویند بسیار مرسوم است که تماس چشمی را قطع و وصل می کنند، ولی
دروغگو های قهار می توانند تماس چشمی را حفظ کنند تا بکوشند شما را کنترل یا با مهارت اداره
کنند.وقتی آدم ها حقیقت را می گویند، اکثراً گاه و بی گاه چشم های شان را به این طرف و آن طرف
می چرخانند و حتی ممکن است گاه و بی گاه به جای دوری نگاه کنند.دروغگو ها از طرف دیگر،از زل
زدن سرد و طولانی برای مرعوب کردن وکنترل کردن استفاده می کنند.

 

در پایان اگر نمی توانید اثر مثبت بر روی دوستان دروغگوی خود بگذارید و آنها را تغییر دهید بهتر و شایسته
است که رابطه خودتان را قطع کنید یا حداقل روابط بسیار کمتری داشته باشید.

پاسخ دهید