معرفی رنگ سال ۲۰۱۷

معرفی رنگ سال ۲۰۱۷

موسسه های بنجامین و پینیتون دو رنگ جداگانه را برای سال۲۰۱۷انتخاب کردند.

رنگ انتخابی موسسه بنجامین موربرای سال۲۰۱۷

موسسه بنجامین موربرای سال۲۰۱۷ رنگ گل شاه پسند نام داشت را به عنوان رنگ سال ۱۳۹۶ انتخاب کردند.
قبل از فرا رسیدن کریسمس و در ماه سپتامبر کمپانی های معتبر تعیین کننده رنگ مد سال هستند.آنها رنگهای
پیشنهادی خود را اعلام می کنند که رنگ انتخابی موسسه بنجامین رنگ یاسی و بنفش هستند که نشان از متانت
و آرامش می باشند آنچه باید بدانیم این است که هر رنگی معانی ذاتی و سمبلیک مختص به خود را دارد. بنفش
گل شاه پسند که امروز در شبکه های اجتماعی اعلام شده به عنوان رنگ سال ۲۰۱۷ است.

رنگ سال ۲۰۱۷ به انتخاب موسسه پینتون

موسسه پینتون رنگ سال ۲۰۱۷ را سبز روشن معرفی کرد. رنگ سبزی که ته مایه زرد داشته و تداعی کننده
روز اول بهار و طبیعت زنده است. لتریک آیزمن مدیر اجرایی موسسه پینتون در بیانیه ای اعلام کرد این رنگ سبز
نماد اتصای دوباره ما با طبیعت است. این رنگ سبز، رنگی خنثی است و برای مردم این دوره که غرق در مشکلات
و زندگی شهر نشینی هستند یک رنگ آرامش بخش و تداعی کننده طبیعت است.

پاسخ دهید