ایده هایی برای سفره هفت سین-سری دوم نوروز ۱۳۹۶

انگشتر
انگشتر در هر انگشت یک تیپ شخصیتی را نشان می دهد
۱۳۹۵-۱۲-۰۹
سمنو (3)
سمنو ،سنبل قدرت در هفت سین نوروز است
۱۳۹۵-۱۲-۱۰
هفت سین ایرانی (4)

هفت سین ایرانی (5)

 

هفت سین ایرانی (6)

 

هفت سین ایرانی (7)

هفت سین ایرانی (8)

 

هفت سین ایرانی (9)

 

هفت سین ایرانی (1)

 

هفت سین ایرانی (2)

 

هفت سین ایرانی (3)

 

هفت سین ایرانی (4)

پاسخ دهید