ایده هایی برای سبزه هفت سین ۱۳۹۶

ایده هایی برای سبزه هفت سین ۱۳۹۶

سبزه شکل لانه

ایده هایی جالب و جدید برای درست کردن سبزه هفت سین  سبزه

سبزه با بطری نوشابه

سبزه شکل لانه

سبزه با تخم مرغ

سبزه با شونه تخم مرغ

سبزه با شیشه نوشابه

 

سبزه با عدس

 

سبزه با گلدون کوچک

 

سبزه با گندم

 

سبزه با پوست تخم مرغ

 

تزئین سبزه

سبزه با نمد و اسفنج

سبزه با تخم خاکشیر

 

سبزه با لیوان سفالی

پاسخ دهید