ایده هایی برای سبزه هفت سین ۱۳۹۶

ورم معده
کاستریت را بشناسید -التهاب و ورم معده
۱۳۹۵-۱۱-۲۶
آیا میدانستید
آیا می دانید های کوتاه ، جالب و خواندنی
۱۳۹۵-۱۱-۳۰
سبزه شکل لانه

ایده هایی جالب و جدید برای درست کردن سبزه هفت سین  سبزه

سبزه با بطری نوشابه

سبزه شکل لانه

سبزه با تخم مرغ

سبزه با شونه تخم مرغ

سبزه با شیشه نوشابه

 

سبزه با عدس

 

سبزه با گلدون کوچک

 

سبزه با گندم

 

سبزه با پوست تخم مرغ

 

تزئین سبزه

سبزه با نمد و اسفنج

سبزه با تخم خاکشیر

 

سبزه با لیوان سفالی

پاسخ دهید