ذره ای از افکار و احساساتت را بروز نده !

photo_2016-07-16_19-59-55
بروزترین مدل مو دور کوتاه و بلند پسرانه
۱۳۹۵-۰۴-۲۶
13731199_1773640609517490_1380184599_n
بهترین لحظه های زندگی هر شخص
۱۳۹۵-۰۴-۳۰
500x643_1461102431206196

احساساتت را بروز نده!

بیان احساسات یا مانع ابراز آن معایب ومزایای زیادی دارد که هر کدام به نحوی برای مقصودی خاص بیان می شود که در اینجا با بیان داستانی کوتاه این راز آشکار می شود.

ارل بیشتر افکار و احساساتش را بروز نمی داد. پدرش همیشه می گفت:ماهی هم اگر دهانش را بسته نگه دارد به دردسر نمی افتد.او با این باور بزرگ شده بود که اگر دیگران از نظریات یا احساساتت مطلع نباشند،نمی توانند به تو آسیبی برسانند یا از تو سوء استفاده کنند.اما ارل گله می کرد که اغلب احساس تنهایی شدیدی می کند.
تحلیل:هیچ ارتباط صمیمانه ای بدون آشکار سازی شخصی، بدون صمیمیت و ارتباط متقابل شکل نمی گیرد.به طور طبیعی موقعیت هایی وجود دارد که در آن عاقلانه است عمیق ترین احساساتتان را از دیگران پنهان کنید.اما وقتی پنهان کردن ارزش ها و احساسات روش زندگیتان می شود،از نظر هیجانی و روحی خشک و بی روح می شوید.به علاوه یکی از بهترین راه ها که خودتان را بشناسید با آشکار کردن خود برای دیگران است.ما انکار نمی کنیم که ممکن است خطراتی در خودافشایی وجود داشته باشد.اشخاص کمی هستند که ممکن است سعی کنند اطلاعات محرمانه ی شما را بر علیه تان به کار ببرند،اما بیشتر اوقات مشکل نیست که درک کنید چه کسی محرم اسرارتان است و چه کسی نیست.اشخاص زیادی با افتخار می گویند که من خیلی تودار هستم.خوب، چه چیز این کار تحسین بر انگیز است؟؟؟زیادی تودار بودن به اندازه ی زیادی آشکار بودن بد است.آیا ترس،شرمساری،گناه یا شک و تردید است که باعث می شود این اشخاص احساسات واقعی شان را از صمیمی ترین افراد زندگیشان پنهان کنند؟
باور مثبت مخالف این باور:
با ابراز احساسات، اعتماد و صمیمیت را بساز…

پاسخ دهید