علت کاهش یا افزایش ویتامین ها را در غذا جستجو نکنید

علت کاهش یا افزایش ویتامین ها را در غذا جستجو نکنید

ویتامین-های-گروه-ب
ویتامین ها

علت کمبود ویتامین در بدن چیست ؟

کمبود ویتامین ،فقر ویتامین در بدن و افزایش آن هر کدام می تواند در بدن انسان اختلالاتی

را ایجاد کند علل کمبود،فقر و یا زیادی ویتامین در شش دسته خلاصه می شود.

 

**سن فیزیولوژیکی:دوران نوزادی و کودکی ،دوران رشد و نمو،دوران بارداری و شیردهی و دوران کهولت.

 

**بیماری های غیر گوارشی :بیماریهای عفونی،انگلی و متابولیکی

 

**بیماری های گوارشی:حالات اسهال،نارسایی کبد و بیماری های انگلی خاص.

 

**علل تغذیه:تهیه و نگهداری غذا ها،طبخ مواد غذایی ،کمبود های واقعی غذایی و تقلبات غذایی.

 

**استعمال دارو:مصرف دارو های ضد سل،آنتی بیوتیک ،آنتی فولیک یا همان دارو های ضد سرطان،

    نئومایسین و تتراسایکلیندر جذب ویتامین B12اختلال ایجاد می کنند.

 

**شرایط شغلی و محیط زیست:آلودگی هوا ،تنفس در هوای پر از خاک و ریز گردها

 

**اعمال جراحی و بیماری های معده ای.

تذکر:

موارد ذکر شده برای محاسبه کمبود و شناخت بیماری در فرد یا جامعه باید مورد نظر قرار گیرد و پس از بررسی،

بهبیماری های حاصل از آن اقدام نموده و درمانهای مقتضی اتخاذ گردد.لذا برای آن که با کمبود ویتامین روبرو

نشویدسعی کنید به نکات فوق بیشتر توجه نمایی چرا که همین مسئله به شما کمک می کند تا علت کاهش

یا افزایش ویتامین ها را در غذا جستجو نکنید بلکه علت هایی مانند :افزایش نیاز – عدم جذب – فرم ویتامین–

تغییرات متابولیکی و غیره را می توانید مسئول دانسته و مد نظر قرار دهید.

پاسخ دهید