آلبومی از تصاویر سپیده خداوردی و همسرش

images
انرژی اشخاص چگونه در ما اثر می گذارد
۱۳۹۵-۰۹-۱۰
4612491297799682
تصاویری زمستانی در پاییز – ۹۵ – شمال ایران
۱۳۹۵-۰۹-۱۰
8a95

2-2

 

2-1

 

55-2

 

55-1

 

4-2

 

4-1

 

47-2

 

47-1

 

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c-%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%88-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%b1

 

435594_pt4xnhws

 

%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c

 

%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-21

 

%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af%d9%87%d9%87

 

%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c

 

%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af%d9%87

 

images

 

%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-1

1 دیدگاه

پاسخ دهید