انگشتر در هر انگشت یک تیپ شخصیتی را نشان می دهد

انگشتر در هر انگشت یک تیپ شخصیتی را نشان می دهد

انگشتر
Divorced man taking off wedding ring
به دست کردن انگشتر معانی زیادی از جمله متاهل بودن شما را می تواند برساند. ولی اگر
انداختن یک انگشتر برای مدت بسیار طولانی میان آشنایان یا دوستان در انگشت شما جا افتاده
باشد کمتر به معنی آن توجه می شود. البته بسیاری از افراد از روی مد گرایی انگشتررا در
انگشتان متفاوت می کنند و اطلاعات چندانی نسبت به معنی و مفهوم آن ندارند.در اینجا مطالبی
را برای شما در مورد معنی ومفهوم هر انگشت و دست را در ملل مختلف بیان نموده ایم.

 

۱- دست راست یا چپ؟
اکثر مردان آمریکایی متاهل حلقه ی ازدواج را مانند ایرانیان در انگشت چهارم دست چپ شان
می اندازند ولی مردان مذهبی کلیساها در این مورد حلقه را به انگشت چهارم دست راست
می اندازند.شاید در برخی سازمان ها قوانینی در این باره وجود داشته باشد ولی اکثر انداختن
حلقه را به سلیقه ی خودتان واگذار می کنند. ولی در کل به اینکه حلقه در کدام دست قرار دارد
زیاد حساس نشوید. معمولا دست چپ به عنوان دست احساسات شناخته شده است و نشان
دهنده ی عقاید و زاویه دید و احساسات شماست. شاید افراد چپ دست به انداختن حلقه ها در
دست راست تمایل داشته باشند.
انگشتر در انگشت کوچک
۲- انگشت کوچیکه
معمولا اولین انتخاب برای کسانی که می خواهند با انداختن انگشتر منظوری را برسانند انگشت
کوچیکه است. فواید این انگشت: معانی مذهبی و اعتقادی در آن جایی ندارد و مانند انگشت چهارم
هیچ تماس خارجی با انگشت اشاره نخواهد داشت. همچنین به دلیل ایزوله بودن این انگشت از کل
بدن شما، بیشتر به چشم می آید. در نتیجه حلقه هایی که برای این انگشت هستند دارای طراحی
خاص و پیچیده تری هستند.

 

 

کسانی که به علم اخترشناسی و کف بینی و فال گیری علاقه دارند معمولا این انگشت را انتخاب
می کنند. این انگشت نماد سیاره ی عطارد است و معمولا حلقه های مخصوص این انگشت از
همین ماده (که در دمای اتاق در حالت معمولی مایعی سمی است و برای انسان ضرر دارد) ساخته می شوند.
راز انگشترها
۳- انگشت چهارم 
در آمریکا حلقه در انگشت چهارم دست راست به معنی حلقه ی نامزدی و در دست چپ به معنی
ازدواج است. بیشتر افراد به دنبال یک حلقه ی ساده طلا بعنوان حلقه ی ازدواج هستند. معمولا
حلقه ای بزرگ و کار شده برای این مورد انتخاب می شود. برای این حلقه طرح های بسیار خاص و
زرق و برق دار انتخاب نمی شود و سعی می شود مدلهای ساده برای آن انتخاب شود. این انگشت
نماد ماه سیاره ی زمین، خلاقیت و زیبایی است. نماد ماه نقره است و این جنس حلقه برای انگشت چهارم مناسب است.

انگشتر در انگشت وسط

۴مفهومم انگشتردر انگشت وسطی
معمولا در این انگشت کمتر حلقه می اندازند و دلیل آن هم نزدیک بودن آن به انگشت اشاره است
که باعث سخت تر شدن کارهای روزمره برای شما می شود. در انتخاب انگشتر آن سعی کنید
حلقه ها کوچک و ظریف باشند. شاید در دفعات اول از انداختن حلقه در این انگشت خوشتان بیاید
و دلیل‌ آن هم مرکزیت و تسلط بیشتر شما روی آن است.نماد تعادل و مسئولیت پذیری است و
سیاره ی زحل. از آن جایی که فلز مخصوص سیاره ی زحل خاکستری است مدل های استیل
برای این انگشت انتخاب می شوند.
انگشتر در انگشت اشاره
۵- انگشت اشاره
با اینکه گفته می شود این انگشت را برای انجام کارهای روزمره خالی بگذارید ولی اکثر خلاف
آن عمل می کنند و آن را پر تر از بقیه ی انگشتان می کنند. هر چند پر بودن خود این انگشت به
اندازه ی پر بودن انگشتان اطراف آن مضر نیست. اگر به صدها سال پیش بازگردیم این انگشت
محل انداختن مهر خاتم بوده است که مخصوص افراد رتبه دار نیز بوده.

 

 

اگر می خواهید یک حلقه را بعنوان یک اکسسوری همیشگی برای دستتان انتخاب کنید بهترین مکان
برای آن انگشت اشاره است. هرچند مانند شست یا انگشت کوچک از بقیه ایزوله نشده است ولی
مکان راحت تری برای نگاه داشتن حلقه هاست.نماد اختر شناسی آن سیاره ی مشتری است و
نماد قدرت، رهبری و مالکیت است. فلز مخصوص حلقه های آن باید قلع باشد که همین گونه نیز
هست ولی انداختن حلقه های نقره ای روشن نیز در آن مانعی ندارد.

انگشتر در انگشت شصت

۶- انگشت شست
در اکثر کشورها و فرهنگ ها این انگشت به معنی ثروت و سخاوت است. به همین دلیل است که
حلقه های آن نیز حجیم تر ساخته می شوند. از طرفی اگر اهل انداختن حلقه های زیاد هستید
این بهترین انگشت است زیرا انگشت کوچک یا چهارمی یا وسطی به راحتی پر می شوند ولی شست
دیرتر پر می شود. برای این انگشت حلقه های حجیم و پر زرق و برق انتخاب کنید ولی زیاده روی نکنید.
زیرا به خودی خود این انگشت و حلقه ی روی آن نماد ثروت هستند و این کار شما می تواند شان آن
را پایین بیاورد.نماد اخترشناسی خاصی ندارد ولی در علوم افسانه ای قدیم به معنی شخصیتی مقتدر بوده است.

پاسخ دهید