مجموعه ی عکس نوشته ها ی زیبا – سری دوم

مجموعه ی عکس نوشته ها ی زیبا – سری دوم

دوست دارم

عشق فانتزی

 

خدا

 

جاده

 

سرده

 

پرندگان

 

آفتاب گردان

 

رز سرخ

 

امشب

 

دوچرخه

 

تیامین.

 

گیتار

 

کلبه زیبا

 

دوست دارم

 

حس غم

 

غنچه

 

عاشقتم

 

قلبها

 

بهترین

 

دوستی

 

آرام

 

یاس

 

رفتم

 

گذر عمر

پاسخ دهید