اصول شاد بودن و شاد زیستن را بدانید

شما می توانید ذهن را تابع خود کنید
۱۳۹۵-۱۰-۰۴
فیلم وارونگی در دیماه اکران شد – زمستان ۹۵
۱۳۹۵-۱۰-۰۵

✅ چهل اصل شادی :

🔸۱٫ شادی خود را به هیچ کس وابسته نکن تا همیشه از آن برخوردار باشی.

 

🔸۲٫ انتظار نداشته باش همیشه آنچه را در اطرافت اتفاق می‌افتد مطابق میل و خواسته ات باشد.

 

🔸۳٫ هنگام عصبانیت هیچ تصمیمی نگیر.

 

🔸۴٫ از سختی ها و مشکلات زندگی استقبال کن و با غلبه بر آن ها به خود پاداش بده.

 

🔸۵٫ اجازه نده اتفاقات ناخوشایند روحیه ات را خراب کند.

 

🔸۶٫ با بحث های بی نتیجه انرژی خود را هدر نده.

 

🔸۷٫ انتظار نداشته باش با منفی نگری جسمی سالم داشته باشی.

🔸۸٫ از هیچ کس و هیچ چیز توقع نداشته باش.

 

🔸۹٫ تا با خود مهربان نباشی، نمیتوانی مهر بورزی.

 

🔸۱۰٫ قبل از مطمئن شدن، در مورد هیچ چیز قضاوت نکن.

 

🔸۱۱٫ به تفسیر و تعبیر کارهای دیگران نپرداز.

 

🔸۱۲٫ هر کاری را با علاقه و تمرکز انجام بده.

 

🔸۱۳٫ زندگی خود را هدفمند کن و برای رسیدن به اهدافت تلاش کن.

 

🔸۱۴٫ چیزهایی که دوست داری، به دیگران ببخش.

 

🔸۱۵٫ قلبت را از نفرت خالی کن تا خوشبختی در آن لانه کند.

 

🔸۱۶٫ برای انجام کارهای مورد علاقه ات زیاد به نظرات دیگران اهمیت نده.

 

🔸۱۷٫ در تصمیم های خود تأخیر نیانداز.

 

🔸۱۸٫ هنگام عصبانیت نفس عمیق بکش و تا ده بشمار.

 

🔸۱۹٫ با دیگران طوری رفتار کن که دوست داری با خودت رفتار شود.

 

🔸۲۰٫ به هیچ کس امید نداشته باش به جز خدا.

 

🔸۲۱٫ بر جسم و روح خود مسلط شو.

 

🔸۲۲٫ برای این که شاد باشی باید شادی آفرین باشی.

 

🔸۲۳٫ در زندگی به جای «شناوربودن»، «شناگر» باش.

 

🔸۲۴٫ اندوه روز نیامده را، بر روز آمده ات نیفزا.

 

🔸۲۵٫ هرگز سعی نکن به دیگران بقبولانی که حرفت درست است.

 

🔸۲۶٫ قبل از انجام کاری یا گفتن چیزى به ضرورت آن بیندیش.

 

🔸۲۷٫ بی احترامی دیگران را با بی اعتنایی جواب بده.

 

🔸۲۸٫ به جای بیزاری از انسان ها از رفتارهای بد آن ها متنفر باش.

 

🔸۲۹٫ بگذار دیگران از تو به عنوان فردی آرام و خوشرو یاد کنند.

 

🔸۳۰٫ یگانه داروی آرام بخش روح و جان، یاد خداست.

 

🔸۳۱٫ خود را از اسارت زنجیرهای بدبینی، منفی نگری و ناامیدی آزاد کن.

 

🔸۳۲٫ به خاطر اشتباهات گذشته خود را سرزنش نکن.

 

🔸۳۳٫ به دیگران کمک کن آنچه را که می خواهند به دست آورند.

 

🔸۳۴٫ در فرهنگ لغات خود «شکست» را «تجربه» معنا کن.

 

🔸۳۵٫ با شرایط زندگی سازگار باش.

 

🔸۳۶٫ هنگام از دست دادن، ناراحت نشو، وقتی هم چیزى به دست آوردی خوشحال نباش.

 

🔸۳۷٫ در مقابل خواسته ها و گفتار دیگران انعطاف پذیر باش و نخواه که حرف، حرف خودت باشد.

 

i🔸۳۸ برای کشف حقایق، زیاد تفکر کن، به خصوص جهان آفرینش.

 

🔸۳۹٫ به قدر توان تلاش کن و نتیجه را به خدا واگذار کن.

 

🔸۴۰٫ هرگز خودت را با دیگران مقایسه نکن، چرا که تو چیزهایی داری که دیگران در حسرت آن ها هستند.

پاسخ دهید